செலான் வங்கியின் இலாபம் 720 மில்லியன் ரூபா

Published By: Robert

16 May, 2016 | 08:59 AM
image

செலான் வங்­கி­யா­னது 2016 மார்ச் 31ஆம் திக­தி­யன்று முடி­வ­டைந்த 3 மாதங்­களில் வரு­மான வரிக்குப் பின்­ன­ரான இலா­ப­மாக ரூபா 720 மில்­லி­யனை பெற்று, 2015ஆம் ஆண்டின் இதே காலப்­ப­கு­தியில் பெற்றுக் கொண்ட ரூபா 691 மில்­லியன் வரிக்குப் பின்­ன­ரான இலா­பத்தை விட 4% அதி­க­ரிப்­பொன்றை பதிவு செய்­ததன் மூலம் உறு­தி­மிக்க காலாண்டு செயற்­பா­டு­களை வெளிப்­ப­டுத்­தி­யுள்­ளது.

2016 மார்ச் 31ஆம் திக­தி­யன்று முடி­வ­டைந்த 3 மாதங்­க­ளுக்­கான தேறிய வட்டி வரு­மானம் ரூபா 2,805 மில்­லி­யனில் இருந்து ரூபா 2,939 மில்­லி­ய­னாக, 4.8% இனால் அதி­க­ரித்­தது. 2016 இன் முதலாம் காலாண்டில் தேறிய கட்­டணம் மற்றும் தரகு வரு­மா­ன­மா­னது ரூபா 562 மில்­லி­யனில் இருந்து ரூபா 695 மில்­லி­ய­னாக 23.6% இனால் அதி­க­ரித்­துள்­ளது. கடந்த சில வரு­டங்­க­ளாக செலான் வங்கி அடையப் பெற்ற திட­மான வளர்ச்சிப் போக்கின் ஒன்­று­தி­ரண்ட தன்­மையை வெளிப்­ப­டுத்­து­வ­தாக இது காணப்­ப­டு­கின்­றது.

வர்த்­தக நட­வ­டிக்­கையில் இருந்து கிடைக்கும் தேறிய ஆதா­யங்கள் அதேபோல், நிதிக் கரு­விகள் மற்றும் அந்­நிய செலா­வ­ணியின் மீது கிடைக்கப் பெறும் ஆதா­யங்கள் மற்றும் ஏனைய வரு­மானம் ஆகி­ய­வற்றை உள்­ள­டக்­கி­ய­தான வங்­கியின் ஏனைய தொழிற்­பாட்டு வரு­மா­ன­மா­னது 2015 இல் ரூபா 401 மில்­லி­யனில் இருந்து 2016 இன் முதலாம் காலாண்டில் 117% இனால் குறை­வ­டைந்­ததன் மூலம் ரூபா 68 மில்­லியன் தேறிய நட்­டத்தை பதிவு செய்­தது. வட்டி வீதங்­களில் மேல்­நோக்­கிய நகர்­வொன்று காணப்­பட்­டதன் கார­ண­மாக உரு­வான அரச பிணை­யங்­களின் மீதான சந்தை விலைச் சீராக்க நட்­டங்­களின் விளை­வாக இவ்­வாறு தொழிற்­பாட்டு வரு­மானம் வீழ்ச்­சி­ய­டைந்­தது.

பரி­சீ­ல­னைக்கு எடுத்துக் கொள்­ளப்­பட்ட இக் காலப்­ப­கு­தியில் செலான் வங்கி கிரயக் கட்­டுப்­பாட்­டிலும் குறிப்­பி­டத்­தக்க கவ­னத்தை செலுத்­தி­யது. ரூபா 2,129 மில்­லி­ய­னாக காணப்­பட்ட மொத்தச் செல­வி­லான அதி­க­ரிப்பை, 2016 இன் முதலாம் காலாண்டில் ரூபா 2,273 மில்­லி­ய­னுக்கு கொண்­டு­வந்து 6.8% ஆக கட்­டுப்­ப­டுத்­தி­யதன் மூலம் இது வெளிப்­ப­டை­யா­கவே நிரூ­ப­ண­மா­கி­யுள்­ளது.

ரூபா 193,103 மில்­லி­ய­னாக காணப்­பட்ட தேறிய முற்­ப­ணங்­களின் பெறு­ம­தி­யா­னது, 2016 இன் முதலாம் காலாண்டில் ரூபா 201,350 மில்­லி­ய­னாக அதி­க­ரித்த நிலையில், செலான் வங்­கி­யா­னது 4.27% தேறிய கடன் வளர்ச்­சியைப் பதிவு செய்­தது.

2016 இன் முதலாம் காலாண்டு காலப்­ப­கு­தியில், வங்கி தனது வைப்­புத்­த­ளத்தை ரூபா 224,525 மில்­லி­யனில் இருந்து ரூபா 225,445 மில்­லி­ய­னாக வளர்ச்­சி­ய­டையச் செய்­தி­ருக்­கின்­றது.

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

புதிய முறைமை​ தொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதனூடாக...

2024-07-10 15:06:40
news-image

யூனியன் அசூரன்ஸ் அனுசரணையில் நயோமி இராஜரட்ணம்...

2024-07-05 14:42:25
news-image

2023-2024 Huawei ICT உலகளாவிய இறுதிப்...

2024-07-05 13:59:16
news-image

தேசிய வியாபாரத் தரச்சிறப்புவிருதுகள் நிகழ்வில் மிக...

2024-07-02 13:34:01
news-image

Favourite International மற்றும் Austrade Sri...

2024-06-29 18:46:27
news-image

மோட்டார் வாகன உற்பத்தி /பொருத்துவது மற்றும்...

2024-06-29 16:41:15
news-image

ஹெரிட்டன்ஸ் கந்தலம 30 ஆண்டுகால தனித்துவ...

2024-06-28 14:51:02
news-image

நியாயமான வரிவிதிப்பு மற்றும் நிலைபேறான அபிவிருத்தி...

2024-06-26 00:51:50
news-image

சிவனொளிபாத மலையைப் பாதுகாக்க சியபத பினான்ஸின்...

2024-06-22 17:12:50
news-image

சர்வதேச அடிச்சுவட்டை விஸ்தரித்துள்ள 99x நிறுவனம்...

2024-06-20 17:30:20
news-image

டெல்மேஜ் ஹெல்த்கெயார் மூலம் பல் உட்பொருத்தல்...

2024-06-13 18:52:47
news-image

பூமிக்கு 2,000 மரங்கள் : உலக...

2024-06-13 15:53:57