ஐ.எஸ். தீவி­ர­வா­திகள் அரே­பிய எழுத்­து­களின் அகர வரி­சையை போதிக்கும் புதிய மென்­பொருள் ஒன்றை வெளி­யிட்­டுள்­ளனர்.

மேற்­படி மென்பொருளில் எழுத்­து கள் ஒவ்­வொன்­றையும் விளக்க பீரங்­கிகள், வெடி­பொ­ருட்கள், வாள்கள், ஏவு­க­ணைகள், கோடரி மற்றும் துப்­பாக்கி ரவைகள் உள்­ள­டங்­க­லான போர் பயன்­பாட்டுப் பொருட்­க­ளது சித்­தி­ரங்கள் பயன்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளன.

அந்த மென்­பொ­ருளில் ஒரே பக்கத்தில் இடது பக்­க­மாக பய­ணிகள் விமா­ன மும் அதற்கு அருகே வலது பக்­க­மாக நெருப்பும் காட்­சிப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளன.

மேற்­படி ஹுரோவ் (அகர வரிசை எழுத்­துக்கள்) என்ற அன்ட்­ரோயிட் மென் ­பொருள் ஐ.எஸ். தீவி­ர­வா­தி­களின் லைப்­ரரி ஒப் ஸீல் பிரிவால் வெளி­யி­டப்­பட்­ டுள்­ளது.

மேற்­படி மென்­பொ­ருளின் முகப்பு பக்­கத்தில் ஐ.எஸ். தீவிரவாதிகளின் கொடி காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளமை குறிப்பி டத்தக்கது.