தமிழின் முதற் காப்பியமாகப் போற்றப்படும் சிலப்பதிகாரத்திற்கு அனைத்துலக நிலையில் முதலாவது சிலப்பதிகார மாநாடு எதிர்வரும் செப்ரெம்பர் மாதம் 27,28,29 ஆம் திகதிகளில் அவுஸ்திரேலியாவின் சிட்னி மாநகரில் நடைபெறவுள்ளது.

விழாவில் சமர்ப்பிக்கப்படுவதற்காகவும் ,விழா மலருக்காகவும் சிலப்பதிகாரம் தொடர்பான ஆய்வு கட்டுரைகளைத் துறைசார்ந்தவர்கள் மற்றும் ஆர்வலர்களிடமிருந்து மாநாட்டு குழுவினர் வேண்டியுள்ளனர்.

ஆய்வு நோக்கில் சிலப்பதிகாரத்தை மையமிட்டு கட்டுரைகள் எழுதப்படல் வேண்டும் எனவும் தமிழிசைக்குச் சிலப்பதிகாரம் ஆற்றிய பங்குகள் ,சிலப்பதிகாரம் கூறும் நீதிகள் ,சிலம்பு காட்டும் தமிழரின் தொன்மை முதலிய விடயப் பொருட்களில் கட்டுரைகள் அமையலாம்.ஏ4 தாளில் 5 பக்கங்களுக்கு கூடாமல் யுனிகோட் எழுத்துருவில் கட்டுரைகள் எழுதப்பட வேண்டும் எனவும் மாநாட்டுக் குழுத் தலைவர் கலாநிதி இ.மகேந்திரன் அறிவித்துள்ளார். 

எழுதப்பட்ட கட்டுரைகளை எதிர்வரும் 22 ஆம் திகதிக்கு முன்னதா r.mahendran@hotmail.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.