ஐரோப்­பிய ஆணை­ய­கத்தின்  தலைவர்  பத­வி க்கு முதல் தட­வை­யாக பெண்­ணொ­ரு­வரின் பெயர் பரிந்­துரை செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது.

ஜேர்­ம­னிய பெண் பாது­காப்பு அமைச்­ச­ரான  உல்­ஸுலா வொன் டெர் லே யன்  அவரை எதிர்த்துப் போட்­டி­யிட்ட பிர­தான வேட்­பா­ளர்கள் நிரா­க­ரிக்­கப்­பட்­டதை­ய­டுத்து ஐரோப்­பிய ஆணை­யகத் தலைவர் பத­வி­யி­லி­ருந்து செல்லும் ஜீன் கிளோட் ஜங்­கரின் இடத்திற்கு நிய­மிக்­கப்­ப­ட­வுள்ளார்.

சர்­வ­தேச  நாணய நிதி­யத்தின் தலைவர் கிறிஸ்ரின் லகார்ட் ஐரோப்­பிய மத்­திய வங்­கியின் முத­லா­வது பெண் தலை­வ­ராக  பரிந்­து­ரை­ செய்­யப்­பட்­டுள்ளார். கடந்த சில நாட்­க­ளாக இடம்­பெற்ற சிர­ம­மிக்க பேச்­சு­வார்த்­தை­க­ளை­ய­டுத்தே மேற்­படி நிய­ம­னங்கள் தொடர்­பான அறி­விப்பு இடம்­பெற்­றுள்­ளது.

அதே­ச­மயம் ஐரோப்­பிய சபையின் தலைவர் டொனால்ட் ட்ரஸ்க்கின் இடத்திற்கு பெல்­ஜி­யத்தின் தாரா­ள­வாத  பிர­தமர்  சார் ள்ஸ் மைக்கெல் நிய­மிக்­கப்­பட்­டுள்­ள­துடன் ஐரோப்­பிய ஒன்­றிய வெளிநாட்டுக் கொள்கைத் தலைவர் பத­விக்கு ஸ்பெயின் வெளிநாட்டு அமைச்சர் ஜோசப் போரெல்லின் பெயர் பரிந்­து­ரை­செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது.

அதே­ச­மயம் ஐரோப்­பிய ஒன்­றி­யத்தின் ஐந்­தா­வது முக்­கிய பதவி நிலை­யான ஐரோப்­பிய பாரா­ளு­மன்ற தலைவர் பத­விக்­கான தெரிவு அடுத்து மேற்­கொள்­ளப்­ப­ட­வுள்­ளது. ஐரோப்பிய பாராளுமன்றத்தின் பதவி நிலைகளில் அநேகமானவை அந்தப் பாராளுமன்றத்தின் ஒப்புதலைப் பெற வேண்டியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.