வட மாகாண ஆளுநரின்  செயலாளர்  இன்று உத்தியோகபூர்வமாக தனது கடமைகளை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டுள்ளார்.

வட மாகாண ஆளுநரின் செயலாளராக எஸ்.சத்தியசீலன் அவர்கள் இன்று காலை ஆளுநர் செயலகத்தில் தனது கடமைகளை உத்தியோகபூர்வமாக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.