தொழில் நுட்ப கற்கை நெறி­களை கற்­பதன் ஊடாக தொழிற்­சந்­தையில் காணப்­ப­டு­கின்ற சவால்­களை எதிர்­கொண்டு வெற்­றி­க­ர­மாக முன்­னோக்கி செல்ல முடியும் என கொழும்பு மரு­தானை தொழில்­நுட்ப கல்­லூ­ரியின்  பரீட்சித்தல் மற்றும் மதிப்­பீட்டு பிரிவின் பணிப்­பாளர் எஸ்.பர­மேஷ்­வரன்  தெரி­வித்தார்.  

அங்­கீ­க­ரிக்­கப்­பட்ட தொழில் நுட்ப கல்­லூ­ரி­களில் தொழில் நுட்ப கற்கை  நெறி­களை வெற்­றி­க­ர­மாக பூர்த்­தி­செய்­ப­வர்­க­ளுக்கு உள்­நாட்டில் மாத்­தி­ர­மல்ல  உல­க­ளா­விய ரீதி­யிலும் நல்ல கிராக்கி உண்டு எனவும் அவர் தெரி­வித்தார்.  

வீரகேசரிக்கு அவர் வழங்­கிய விசேட செவ்­வியின் போதே இவ்­வாறு தெரி­வித் தார். 

அச்­செவ்­வியின் விபரம் வரு­மாறு, 

கேள்வி : மரு­தானை தொழில்­நுட்ப கல்­லூ­ரியின் ஆரம்பம் மற்றும் அதன்  செயற்­பா­ டுகள் குறித்து சற்று தெளிவு­ப­டுத்த முடி­யுமா? 

பதில் : தொழி­ல்நுட்ப அறிவை மேம்­ப­டுத்­தலை நோக்­கா­கக்­கொண்டு அரசின் முழு  அங்­கீ­கா­ரத்­துடன் 1893 ஆம் ஆண்டு  ஆரம்­பிக்­கப்­பட்­டதே இந்த மரு­தானை  தொழில்­நுட்ப கல்­லூரி. இந்த கல்­லூரி உரித்­தான 39 தொழில் நுட்ப கல்­லூ­ரி­களும் 9 தொழில் நுட்­ப­வியல் கல்­லூ­ரி­களும் நாட­ளா­விய ரீதி யில் நிறு­வப்­பட்­டுள்­ளன.  

கேள்வி : ஒரு­வ­ரு­டத்தில் இந்த கல்­லூ­ரி­களின் கற்கை நெறி­க­ளுக்கு  அண்­ண­ள­வாக எவ்­வ­ளவு மாண­வர்கள் இணைத்­துக்­கொள்­ளப்­ப­டு­கின்­றார்கள்? 

பதில் : கடந்த வரு­டத்­துக்­கான தர­வுகள் குறித்த அறிக்­கைகள் தற்­போது தயா­ரிக்­கப்­பட்டு வரு­கின்­றன. இருப்­பினும் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டை எடுத்­துக்­கொண்டால் மரு­தானை தொழில் நுட்ப கல்­லூ­ரியில் மாத்­திரம்  20 ஆயி­ரத்து 300 மாண­வர்கள் உள்­வாங்­கப்­பட்­டு­ள­்ளார்கள் அவர்­களில் 11 ஆயி­ரத்து 300 மாண­வர்கள் சித்­தி­ய­டைந்­துள்­ளனர். 

அதேபோன்று இவ்­வ­ரு­டத்­திலும் கற்கை நெறி­க­ளுக்­காக புதிய மாண­வர்­களை இணைத்துக் கொள்­வ­தற்­கான நட­வ­டிக்­கைகள்  மேற்­கொள்­ளப்­பட்டு வரு­கின்­றன.

கேள்வி : பொது­வாக இந்த கல்­லூ­ரி­களில் எவ்­வா­றான கற்கைநெறிகள் கற்­பிக்­கப்­ப­டு­கின்­றன?   

பதில் : மாறி­வரும் வேலைச் சூழலின் மாற்­றத்­திற்கு அமை­யவும் மாண­வர்­களின் விருப்­பத்­திற்கு ஏற்­பவும் வேலைக்­கான தேவையை பூர்த்தி செய்­வ­தற்கு ஏற்ற கற்கை நெறி­களே அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தப்­பட்­டுள்­ளன. இந்த கற்கை நெறி­களை தொடர்­வதன் மூலம் எதிர் காலத்தில் நவீன மாற்­றத்தின் சவால்­களை எதிர்­கொள்ளக் கூடிய சிறந்த தேர்ச்­சியை பெற்­றுக்­கொள்­வ­துடன். தொழில் பயிற்­சி­யையும் பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும்.

இதே­வேளை, சமூ­க­த்தில் நன்­ம­திப்­புடைய சிறந்த பிர­ஜை­யாக திகழ முடி­வ­துடன், சுய­தொழில் வாய்ப்பையும் பெற்­றுக்­கொள்ள முடியும் இதன் ஊடாக மாறி­வரும் நவீன உலகின் தேவைக்­கான கேள்­வியை பூர்த்தி செய்­வ­தற்­கான வாய்ப்பை பெற்­றுக்­கொள்ள முடி­கின்­றது. தேசிய தொழில் தகைமை சான்­றி­தழ்­களை உள்­ள­டக்­கிய வண்ணம் அமை­யப்­பெற்­றுள்ள இத்­த­கைய கற்கை நெறி­களை கற்பத ­னூ­டாக உள்நாட்டில் சிறந்த தொழில் வாய்ப்புகளை பெறும் அதேவேளை வெளிநா­டு­க­ளிற்கு செல்­வார்­க­ளாயின் அங்கும் சிறந்த வேலை வாய்ப்புக்களை பெற்­று­க்கொள்ள முடியும்.

கேள்வி: தேசிய தொழில் தகைமை (NVQ)  மட்ட கற்கை நெறிகள் எத்­தனை  உள்­ளன?  

பதில் : விசேட தேசிய தொழில் தகைமை மட்­டங்­களில் 1, 2, 3  மற்றும் 4ஆம்  மட்­டங்­களை தொட­ரக்­கூ­டிய வாய்ப்­புகள் நாடு­பூ­ரா­கவும் உள்ள எமது அனைத்து தொழில்­நுட்பக் கல்­லூ­ரி­க­ளிலும் காணப்­ப­டு­கின்­றன.

இதே­வேளை இந்த தேசிய தொழில் தகைமை மட்­டங்­களை தமிழ், சிங்­கள மொழி­களில் தொட­ர­க்கூ­டிய வாய்ப்­புக்­ களும் மாண­வர்­க­ளுக்கு ஏற்­ப­டுத்திக் கொடுக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. ஆயினும் 5ஆம், 6ஆம் மட்­டங்­களை ஆங்­கில மொழி­யி­லேயே தொட­ர­மு­டியும்.

ஆயினும் இவ்­வ­ரு­டத்­தி­லி­ருந்து எதிர்­பார்க்­கப்­பட்ட மட்­டத்தில் மாண­வர்­களின் தொகை அமை­யப்­பெ­று­மாயின் அவர்கள் தமது தாய் மொழியில் குறித்த பாட­நெ­றியை தொட­ரக்­கூ­டி­ய­தாக இருக்கும். அதற்­கான அனு­மதி கல்வி அமைச்­சினால் கிடைக்­கப்­பெற்­றுள்­ளது.

தேசிய தொழில் தகை­மை­களை கொண்டு அமைந்­துள்ள இந்த கற்கை நெறிகள் 08 தேசிய  தொழில் தகைமை மட்­டங்­களை கொண்டு அமைந்­துள்­ளது. அதற்­க­மைய ஒரு மணவர் 3, 4ஆம் தேசிய தொழில் தகைமை மட்­டங்­களை பூர்த்தி செய்­வா­ரெனின் சான்­றிதழ் மட்­டத்தை  பூர்த்தி செய்­த­வ­ராக கரு­தப்­ப­டுவார்.

இதே­வேளை 5, 6ஆம் மட்­டங்­களை பூர்த்தி செய்­வா­ரெனின் குறித்த மாண­வ­ரு க்கு  டிப்­ளோமா (NVQ) மட்ட சான்­றிதழ் வழங்­கப்­படும். அவ்­வா­றாக 7, 8ஆம்  மட்­டங்­களை பூர்த்தி செய்யும் போது டிகிரி (NVQ ) மட்ட சான்­றி­தழும் வழங்­கப்­படும்.அதற்­க­மைய உயர் தேசிய டிப்­ளோமா (NVQ )பாட நெறியை பூர்த்தி செய்து தமது திற­மை­களை ெவளிக்­காட்­டிய மாண­வர்­க­ளுக்கு சிறப்பு விருது வழங்­கப்­படும்.

இவ்­வ­ரு­டத்­திற்­கான விருது வழங்கும் விழா எதிர்­வரும் ஜூலை மாதம் 26ஆம் திகதி பண்­டா­ர­நா­யக்கா சர்­வ­தேச ஞாப­கார்த்த மாநாட்டு மண்­ட­பத்தில் இடம்­பெ­ற­வுள்­ளது. மேலும் கற்கை நெறி­களை பூர்த்தி செய்­த­வர்­களில் குறிப்­பிட்ட அள­வானோர் 7 ஆவது மட்­டத்தை பூர்த்தி செய்­வ­தற்­காக தொழில்­நுட்ப பல்­க­லைக்­க­ழ­கத்­திற்கு செல்­கின்­றனர். சிலர் தமது தொழில் துறை­களில் அதிக கேள்வி நிலவும் துறையில் சிறப்புதேர்ச்சி பெற்­ற­வர்­க­ளாக வெளி­நாடு செல்லும் வாய்ப்பை  பெற்­றுக்­கொள்­கின்­ற னர். இவ்­வா­றாக தேசிய தொழில் தகைமை மட்­டங்­களை பூர்த்தி செய்த மாண­வர்கள் வெளிநா­டு­களில் பல இலட்சம் ரூபாய் வரை­யி­லான சம்­ப­ளத்தை   பெற்­றுக்­கொள்­ளக்­கூ­டிய வாய்ப்­புக்கள் கிடைக்­கப்­பெற்­றுள்­ளது.

கேள்வி  : தேசிய பொரு­ளா­தா­ரத்தில் தொழில்­நுட்ப  கல்­லூரி  மாண­வர்­களின்  பங்­க­ளிப்பு எத்­த­கை­யது?  

பதில்  : தொழில் நுட்­பக்­கல்­லூ­ரி­களின் ஊடாக கற்கை நெறி­களை பூர்த்தி செய்து  வெளியேறும் மாண­வர்கள் இலங்கை பொரு­ளா­தார வளர்ச்­சிக்கு பாரிய பங்­க­ளிப்பை வழங்­கு­ப­வர்­க­ளாக காணப்­ப­டு­கின்­றனர்.

அவர்கள் பொரு­ளா­தார வளர்ச்­சியில் நேர­டி­யான செல்­வாக்­கை­செ­லுத்­து­வ­துடன் இலங்கை பொரு­ளா­தார வளர்ச்­சிக்கு முக்­கிய பங்­க­ளிப்பை  செலுத்­து­கின்­றனர் என பெரு­மை­யுடன் தெரி­வித்­துக்­கொள்­ளக்­கூ­டி­ய­தாக உள்­ளது.

இருப்­பினும் இலங்­கையில் தொழில் துறைக்கு தேவை­யான கேள்வி மட்டம் அதி­க­ரித்­துள்­ளது. அந்த கேள்வி மட்­டத்தை பூர்த்தி செய்­வ­தற்கு மனித வள பற்­றாக்­குறை நில­வு­கின்­ற­மையும் குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

தொழில் நுட்ப கல்­லூ­ரி­களில் இருந்து பாட­நெ­றி­களை பூர்த்தி செய்­து­வெளியே றும் மாண­வர்­களின் எண்­ணிக்கை குறை ­வா­கவும் தேவைக்­கான கேள்வி மட்டம் அதி­க­ரிக்கும் போது இந்­நிலை உருவாகின்­ றது. எமது தொழில்­நுட்ப கல்­லூரி­களை ஏனைய தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனங் களுடன் ஒப்பிடும் போது அதிக அளவிலான வளங்களையுடையனவாகக் காணப்படு கின்றன. அதிகவளங்கள் எனும் போது நவீன தொழில்நுட்ப கருவிகளும் உபகரணங் களும் எமது திணைக்களத்திற்கு கீழ் இயங் கும் தொழில் நுட்பக்கல்லூரிகளில் காணப்ப டுகின்றன. மேலும் கா.பொ.த. சாதாரண தரம் மற்றும் க.பொ.த உயர்தரத்தில் சித்தி பெறாத மாணவர்களும் கூட இந்த பாட நெறிகளை கற்பதன் ஊடாக சிறந்த தொழில் வாய்ப்பு மற்றும் சமூகத்தில் நன்மதிப்பு டையவர்களாக திகழ முடிகின்றது.

ஆகவே, பெற்றோர்கள் தமது பிள்ளைக ளின் எதிர்காலத்தில் அக்கறையுடையவர் களாக செயற்பட்டு நாட்டுக்கு சிறந்த பிரஜை களை உருவாக்கித் தர எம்முடன் இணைந்து செயற்படுவது நன்மை பயக்கும் என்றார்.

–ஆர்.விதுஷா