ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன கம்­போ­டியா, லாவோஸ் நாடு­க­ளுக்கு  இம் மாத இறு­தியில் மேற்­கொள்­ள­வி­ருந்த பய­ணத்தை திடீ­ரென ரத்துச் செய்­தி­ருப்­ப­தாக தக­வல்கள் தெரி­விக்­கின்­றன.

எதிர்­வரும் 26ஆம் திகதி தொடக்கம், கம்­போ­டி­யா­வுக்கும் லாவோ­ஸுக்கும் பயணம் மேற்­கொள்­ள ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறிசேன திட்­ட­மிட்­டி­ருந்தார். 

எனினும், அவ­ரது இந்தப் பயணத் திட் டம் ரத்துச் செய்­யப்­பட்­டுள்­ள­தா­கவும், எதிர்­வரும் ஆகஸ்ட் மாதமே அவர் இந்தப் பயணத்தை மேற்கொள்ளவுள்ளார் எனவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.