இலங்கைக்கே உரித்தான முதலாவது செய்மதி அடுத்த வாரம் விண்வெளிக்கு ஏவப்படவுள்ளது.

மேலும், இலங்கை மாணவர்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட முதலாவது செய்மதி இம்மாதம் 17ஆம் திகதி விண் ஒழுக்கில் செலுத்தப்படும் என அமைச்சர் சுஜீவ சேனசிங்க கொழும்பில் இடம்பெற்ற செய்தியாளர் மாநாட்டில்தெரிவித்துள்ளமை முக்கிய அம்சமாகும்.

தற்போது, ராவணா-வன் என்ற இந்தச் செய்மதி சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்தில் நிலைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.