மினுவாங்கொடை பிரதேசத்தில் அண்மையில் இடம்பெற்ற வன்முறைகளால் ஏற்பட்டிருந்து சேதங்கள் சபாநாயகர் கரு ஜயசூரிய இன்று வியாழக்கிழமை நேரில் சென்று பார்வையிட்டார்.