கடலில் பிளாஸ்டிக் உட்பட்ட கழிவு பொருட்களை வீசும் 20 முன்னனி நாடுகளுள் இலங்கை ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளதாக இன்டர்நாஷனல் ப்ஸ்னஸ் ரைம்ஸ் சஞ்சிகை தெரிவித்துள்ளது.

கடலில் கழிவுகளை வீசும் 192 நாடுகளில், அதிகளவில் கழிவுகளை கடலுக்குள் வீசும் 20 நாடுகள் பெயரிடப்பட்டுள்ளன. இதில் சீனா முதலிடத்திலும் இலங்கை 5ஆம் இடத்திலும் உள்ளது.

குறித்த ஆய்வின் படி இலங்கையில் ஒரு வருடத்திற்கு சுமார் 1.59 மெக்ரிக்தொன் கழிவுகள் கடலுக்குள் இடப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.