உலகில் மிகவும் வய­தான நபர் தானே என உரி­மை­கோரி வந்த ரஷ்­யாவைச் சேர்ந்த வயோ­திபர் ஒருவர்  மர­ண­ம­டைந்­துள்ளார்.

ஜோர்­ஜி­யா­வுக்கு அரு­கி­லுள்ள இங்­கு­ஷி­தியா பிராந்­தி­யத்தைச் சேர்ந்த 8 பிள்­ளை­களின் தந்­தை­யான அப்பாஸ் லலியெவ் என்ற மேற்­படி வயோ­திபர் தனது 123 வயதில் உயி­ரி­ழந்­துள்­ள­தாக  தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கி­றது.

முதலாம் உலகப் போரில் பணி­யாற்­றிய தனக்கு தனது அதிக வயதைக் காரணம் காட்டி இரண்டாம் உலகப் போரில்  போரிட அனு­ம­தி­ய­ளிக்­கப்­ப­ட­வில்லை என  அவர் உயி­ருடன் இருந்த போது அளித்த பேட்­டியில் தெரி­வித்­தி­ருந்தார்.

அவ­ரது பிறப்புத் தொடர்­பான பதி­வுகள் காணா­மல் ­போ­யுள்­ளதால் உலகின் மிகவும் வய­தான நபர் என்ற அங்­கீ­கா­ரத்தைப் பெற முடி­யாது போயுள்­ள­­தாக  கூறப்­ப­டு­கி­றது.

தின­சரி 11 மணி நேரம்  உறங்­கு­வதே தனது நீண்ட  ஆயுளின் இர­க­சியம்  என அப்பாஸ் லலியெவ் குறிப்­பிட்­டி­ருந்தார். அவர் 1896 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம்  பிறந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.