சீகிரியா மற்றும் அருங்காட்சியக வளவை இம்மாதம் 18 ஆம் திகதி முதல் 20ஆம் திகதி வரை உள்ளுர் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இலவசமாக பார்வையிடுவதற்கான வசதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக மத்திய கலாச்சார நிதியம் தெரிவித்துள்ளது.

வெசாக்  தினம் மற்றும் தேசிய தொல்பொருள் மற்றும் அருங்காட்சியக தினத்துக்கு அமைவாக இந்த ஏற்பாடு செய்யப்படுள்ளது.

சீகிரியா பகுதிக்கு செல்லும் பொழுது காணப்படும் தொல்பொருள் கண்காட்சி மற்றும் கல்வி வேலைத்திட்டங்கள் பல இந்த 3 நாட்களிலும் மேற்கொள்ளப்படுவதாக கலாச்சார நிதியத்தின் சீகிரியா திட்ட முகாமையாளர் மேஜர் அநுர நிசாந்த தெரிவித்துள்ளார்.

சீகிரியாவின் தொல்பொருள் மற்றும் அருங்காட்சியக வளவுக்கான  பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யவதற்கு இராணுவத்திணர் செயற்படவுள்ளதாக மத்திய கலாச்சாரா நிலையம் தெரிவித்துள்ளது.