(ஆர்.யசி)

சமூக வலைத்­த­ளங்­களை  மிகவும் அவ­சி­ய­மானவையா­கவே கரு­து­கிறேன். காலையில் முகப்­புத்­தகம் பார்க்­க­வில்லை என்­ற­வுடன் தனி­மை­யாக இருப்­ப­தாக உணர்ந்தேன். காலை உணவு உண்­ணாத அதி­ருப்தி எனக்கு இருந்­தது என்று அமைச்சர் லக் ஷ்மன் கிரி­யெல்ல தெரி­வித்தார். 

மேலும், சமூக ஊட­கங்­களை முடக்­கு­வ தில் எனக்கும் உடன்­பாடு இல்லை. இன்று காலை எழுந்­த­வுடன் எனது முகப்­புத்­த­கத்தை பார்த்தேன் எல்­லாமே வெறு­மை­யாக இருந்­தது, அவ்­வாறு இருக்­கையில் எனக்கும் தனி­மை­யான உணர்வே வரு­கின்­றது. 

காலையில் உணவு உண்­ணாத   ஒரு­வித உணர்வு மனதில் ஏற்­ப­டு­கின்­றது. உண்­மையில் எம் அனை­வ­ருக்கும் அவ்­வாறு இருக்கும் என்றே நினைக்­கிறேன். கடந்த ஆண்டு ஒக்­டோபர் அர­சியல் சூழ்ச்­சியின்போது சமூக ஊட­கங்­களே எமக்கு பெரிதும்  கைகொ­டுத்­தன. அவற்றை மறந்­து­வி­டக்­கூ­டாது.

ஆகவே இப்­போதும் அது குறித்து கவனம் செலுத்த வேண்டும். சமூக தளங்­களை தடுக்கக் கூடாது என்­பது எனது தனிப்­பட்ட கருத்­தாகும். உண்­மை­யி­லேயே ஒவ்­வொரு நாள் காலையும் முகப்­புத்­த­கத்தை பார்த்தவுடன் தான் எனக்கு உற்சாகம் வரும். என்னை விமர்சித்து வரும் செய்திகளைக் கூட நான் பார்ப்பேன். அவற்றிலும் ஒருவித மகிழ்ச்சி தான் என நேற்று இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் வைத்து அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.