கடந்த ஏப்ரல் மாதத்தில் தேயிலை விற்பனை வீழ்ச்சி அடைந்துள்ளதாக Forbes and Walker Tea Brokers  தெரிவித்துள்ளது.

மார்ச் மாதம் தேயிலை விற்பனைக்கான சராசரி 585 ரூபாவைத் தாண்டியிருந்தது. ஏப்ரலில் விற்பனை சராசரி 578 ரூபாவாக இருந்தது என  Forbes and Walker Tea Brokers  தரகு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. 

கடந்த வருடத்தின் ஏப்ரல் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில், 28 ரூபா வரையிலான வீழ்ச்சி பதிவாகியுள்ளதாக அவ்வமைப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது.