AIA இன்ஷூரன்ஸ்   ‘ AIA இல் பணிபுரியும் பெண்கள்’ நிகழ்வை ஊக்கமளிக்கக்கூடிய பெண் தலைவர்களை உள்ளடக்கிய கலந்துரையாடல் நிகழ்வு ஒன்றுடனும், தனது பெண் ஊழியர்களுக்கான ஈடுபாடு, இடைவினை மற்றும் தகவல் அளிக்கும் அமர்வொன்றுடனும் மிகவும் சிறப்பாகவே முன்னெடுத்திருந்தது.

 முன்னாள் அரச உத்தியோகத்தர்ர காப்புறுதி ஆணைக்குழு மற்றும் SEC இன்  முன்னாள் தலைவர் திருமதி. இந்திராணி சுகததாச வாழ்க்கை குடும்பம் மற்றும் தொழில் ஆகியவற்றை நிர்வகித்தலுடன் தொடர்புடைய சமநிலைப்படுத்தல் செயற்பாடு பற்றி தனது முழுமையான கண்ணோட்டத்தைச் சிறப்புப் பேச்சாளராகக் கலந்துகொண்டு இங்கு பகிர்ந்திருந்தார். 

மேலும் MAS  நிறுவனத்தின் ‘பெண்கள் முன்னோக்கிச் செல்லல்’ திட்டத்தின் பணிப்பாளர் திருமதி. சானாஸ் பிரிணா தனது திட்டத்தின் அற்புதமான கதைகளையும்> அனுபவங்களையும் பகிர்ந்திருந்த அதேவேளை, IFC நிறுவனத்தின் ‘பணியில் பெண்கள்’ திட்டத்தின் தொழில் தலைவர் திருமதி ஆர்த்தி அருணாசலம் பெண்களுக்கு நட்புறவான வியாபாரத் தீர்வுகளைக் கொண்ட தொழிலைக் கண்டுபிடிப்பதிலும், பெருநிறுவனப் பெண் தலைவர்களை வெளிக்கொணருவதிலும் தனது அனுபவங்களையும் இங்கு பகிர்ந்திருந்தார்.