யாழில் பழைய இரும்புகள் , பிளாஸ்ரிக் பொருட்களை சேகரித்து வந்தவர்களும் நடைபாதை வியாபாரங்களில் ஈடுபட்டவர்களும் தமது தொழில்களை தற்காலிகமாக நிறுத்தியுள்ளனர். 

குடா நாட்டு வீதிகளில் காலை வேளைகளில் வாகனங்களில் ஒலிபெருக்கிகளை பொருத்தி " பழைய இரும்புகள் , உடைந்த பிளாஸ்ரிக் பொருட்கள் வாங்கப்படும்" என  தொழில் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுபவர்கள் கடந்த நான்கு நாட்களாக தமது தொழில் நடவடிக்கைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்தியுள்ளனர். 

இதேவேளை வீதியோரங்களில் நடைபாதை வியாபாரங்களில் ஈடுபடுவோர்களும் , வாகனங்களில் வந்து அவற்றை வீதியோரங்களில் நிறுத்தி வைத்து , "கம்பளம் " உள்ளிட்ட துணிவகைகள் உடுபுடவை வியாபரத்தில் ஈடுபடும் வியாபாரிகளும் தமது வியாபர நடவடிக்கைகளை தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளனர். 

குறித்த வியாபர , தொழில் நடவடிக்கைகளில் பெரும்பாலும் முஸ்லீம்களே ஈடுபட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.