கொழும்பு, கொட்டாஞ்சேனை பகுதியில் மற்றுமொரு வெடிப்புச் சத்தம்.