பூந்தோட்டத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த மண் சட்டிக்குள் குழந்தை ஒன்று சிக்கி வெளியே வர முடியாமல் தவித்த நிலையில் குழந்தையை மிக சிரமத்துக்கு மத்தியில் மீட்ட சம்பவம் ஒன்று அண்மையில் இடம்பெற்றுள்ளது. 

பூந்தோட்டத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த மண் சட்டிக்குள் குழந்தை ஒன்று சிக்கி வெளியே வர முடியாமல் துடித்துடிக் கொண்டிருந்துள்ளது.

அதனை பார்த்த தாய் உடனே சட்டியை உடைக்க முற்படுகின்றார். எனினும், உடைத்தால் குழந்தையின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படலாம் என்று கருத்தி குழந்தையை மீட்க முயற்சித்துள்ளார். 

இந்நிலையில், சிறுவன் ஒருவரின் உதவியுடன்  குழந்தையை பத்திரமாக காப்பாற்றியுள்ளார்.