இஸ்ரேலில் இருந்து அனுப்பப்ட்ட  'பேரேஷீட்'  என்ற விண்வெளி ஓடம் சந்திரனில் விபத்துக்குள்ளாகி விழுந்து நொருங்கியது.

சந்திரனில் ஆராய்சிகளை மேற்கொள்வதற்கும், புகைப்படங்களை எடுப்பதற்கும், பல்வேறு பரிசோதனைகளை மேற்கொள்வதற்காக இஸ்ரேலில் தயாரிக்கப்பட்ட 'பேரேஷீட்' என்னும் விண்வெளி ஓடம் சந்திரனில் இறங்குவதற்கு முன்னர்  தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக தரையில் மோதி விபத்துக்குள்ளாகியது.

குறித்த விண்வெளி ஓடத்தின் பிரதான இயந்திரப் பகுதியில் ஏற்பட்ட கோளாறு காரணமாகவே உடைந்து நொருங்கியதாக இஸ்ரேலின் விண்வெளி ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதற்கு முன்னர் 3 உலகநாடுகள் தமது விண்வெளி ஓடங்களை சந்திரனில் வெற்றிகரமாக தரையிறக்கியிருந்த நிலையில், நான்காவது நாடாக இஸ்ரேலின் விண்வெளி ஓடமான “பேரேஷீட்”  சந்திரனுக்கு சென்று வெற்றிகரமாக தரையிறங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையிலேயே குறித்த அனர்த்தம் இடம்பெற்றுள்ளது.

இதற்கு முன்பதாக  ரஷ்யா, அமெரிக்கா மற்றும் சீனா ஆகிய நாடுகளின் விண்வெளி ஓடங்கள் வெற்றிகரமாக சந்திரனில் தரையிறங்கியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.