விரைவில் அறிமுகமாகவுள்ள Caboo  டக்ஷி சேவை கொழும்பைத் தாண்டி நாட்டின் ஏனைய பாகங்களையும் உள்ளடக்கியவாறு Caboo  டக்ஷி சேவையானது ஆரம்பமாகவுள்ளது.

Caboo  ஹோல்டிங் நிறுவன முகாமைத்துவ நிறைவேற்றதிகாரி ரொஷான் ஹாசிம் குறிப்பிடுகையில், நாட்டில் தற்போது சேவை வழங்குகின்ற டக்ஷி வாகன சேவைகள் கொழும்பு நகரினை மாத்திரம் வரையறுத்து காணப்படுகின்றன. 

ஆனால் இப்பிரச்சினைக்கான தீர்வை Caboo  டக்ஷி சேவையானது விரைந்து பெற்றுக்கொடுக்கவுள்ளது. இலத்திரனியல் தொலைபேசியில் Caboo செயலி ஒன்றை பதிவிறக்கம் செய்து அச் சேவைகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். 

வாடிக்கையாளர்களுடன் சேவை கட்டணத்தை உறுதிப்படுத்தியவுடன் சேவை வழங்கப்படும். ஏனைய சேவை நிறுவனங்களை காட்டிலும் குறைவான கட்டணமே அறவிடப்படவுள்ளது. பொதுவாக டக்ஷி சேவையினை பயன்படுத்துகின்ற வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஒரே கட்டணம் அறவிடும் முறைமை காணப்படுவதில்லை. நேரத்திற் நேரம் சேவை கட்டணங்கள் மாற்றமடையும். ஆனால் Caboo  டக்ஷி சேவையில் எந்நேரத்திலும் ஒரே கட்டணமே அறவிடப்படும்.

இலங்கையில் அனைத்து பிரதேசங்களிலும் எமது சேவையினை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

உதாரணமாக கொழும்பில் சேவைகளை பெற்றுக் கொள்வதை போன்று காலி, அம்பாறை ஆகிய பிரதேசங்களிலும் ஒரே கட்டண அடிப்படையில் சேவைகள் வழங்கப்படும்.

Caboo  டக்ஷி சேவையினை பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிவாரணம் அல்லது மகிழ்விப்பு பணத் தொகை வழங்குவதற்கான முறைமை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

எமது சேவையில வாடிக்கையாளர்கள் பயணிக்கும் ஒவ்வொரு கிலோமீற்றர் தூரத்திற்கும் நியமிக்கப்பட்ட போனஸ் தொகை அவர்களது கணக்கிற்கு செலுத்தப்படும். 

அதிகளவில் எமது சேவையினை பயன்படுத்தும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு போனஸ் தொகை அதிகரிக்கப்படும். முச்சக்கர வண்டி தொடக்கம் சொகுசு கார்களும் எமது சேவையில் காணப்படுகின்றன.

வாடகை வாகன உரிமையாளர்கள் எமது சேவை நிறுவனத்தில் இருந்து பல நலன்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

வாகன உரிமையாளர்களிடம் எவ்வித கட்டணங்களும் அறவிடப்படாது. ஆரம்பத்தில் நாங்கள் வாகன உரிமையாளர்களுக்கு பணம் வழங்குவோம். 

கடன் நெருக்கடிகள் இல்லாத வாகன உரிமையாளர்களை உருவாக்குவது எனது இலக்காகும். வாகன உரிமையாளர்களின் நலன்சார் விடயங்களும் கவனத்தில் கொள்ளப்பம், பகுதி நேர தொழில்களும் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். தேசிய நிறுவனமாக Caboo  ஹோல்டிங் நிறுவனம் எதிர்காலத்தில் உலகில் பல்வேறு நாடுகளில் எமது சேவையினை வழங்க எதிர்பார்த்துள்ளோம் என்றார்.