நாட்டில் நாளாந்தம் காலை அல்லது மாலை வேளைகளில் மின்சாரம் தலைபடலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காலை அல்லது மாலை வேளைகளில் சில மணித்தியாலங்களுக்கு மின்சாரம் தடைப்படலாம் என இலங்கை மின்சார சபை தெரிவித்துள்ளது.