அன்மையில் ஸ்ரீபாத கல்வியியற் கல்லூரியில் உத்தியோகஸ்த்தர்கள் சிற்றூழியர்கள் காரியாலத்தில் மதுபாவனை பாவித்தாக ஏற்பட்ட பிரச்சனையால் மாணவர்களுக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் பிணக்குகள் ஏற்பட்டன.  

இந்த பிணக்கு காரணமாக  ம்பந்தபட்டவர்களில் ஒருசாரார் பொலிஸில் முறைபாடுகளையும் மேற்க் கொண்டுள்ளனர். இதற்கான விசாரனைகள் பொலிஸாரால் நடைபெற்று வரும் அதே வேலை கல்வி அமைச்சின் ஒழுக்காற்று பிரிவும் விசாரனைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றது. இந்நிலையில் சம்பந்பட்ட உத்தியோகஸ்த்தர்கள் சிற்றூளியர்கள் தற்காகமாக இடமாற்றமும் செய்யபட்டுள்ளனர்.

மேற்படி பிரச்சனை குறித்து பாராளுமன்றத்தின் கல்வி உயர்கல்வி மற்றும்  மனிதவள மேம்பாடு குழுவிற்கு முறைபாடுகள் கிடைத்தற்கு இணங்க அதற்கான விசாரனைகள் பாராஞமன்றதில்  அறை இலக்கம் இரண்டில்  பாராளுமன்றத்தின் கல்வி உயர்கல்வி மற்றும்  மனிதவள மேம்பாடு குழுவின் தலைவரும் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சருமான வடிவேல் சுரேஸ் 21.03.2019  அன்று தலைமையில் நடைபெற்றது. 

இதன் போது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான எம்.திலகராஜ்¸ முஜிபுன் ரஹ்மான் உட்பட கல்வி அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர்கள் அதிகாரிகள்  ஸ்ரீபாத கல்வியற் கல்லூரின் பீடாதிபதி உட்பட அதிகாரிகள் விரிவுரையாளர்கள் ஆசிரிய பளிலுனர்கள்¸ லிந்துல பத்தனை பொலிஸ் நிலைய பொலிஸ் அதிகாரிகள் கொட்டகலை பிரதேச சபையின் தலைவர் ஆர்.பிரசாந்¸ உட்பட கொட்டகலை பிரதேச சுகாதார அதிகரிகள் ஆகியோர் கலந்துக் கொண்டனர்

பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர் வடிவேல் சுரேஸிடம் வினவிய போது. 

எங்களுக்கு கல்வியற் கல்லூரி சம்பந்தமாக கிடைத்த முறைபாடுக்கு அமையவே இந்த விசாரணை நடைபெற்றது. மலையகத்தின் சொத்தாக காணப்படும் இந்த கல்வியற் கல்லூரியை பாதுகாக்க வேண்டியது எம் அனைவரினதும் பொறுப்பாகும். 

அந்த அடிப்படையில் விசாரணைகள் செய்யபட்டு சம்பந்தபட்ட அனைவரிடமும் கலந்தாலோசித்து முடிவில் அசிரியர் பயிலுனர்கனிகளின் கல்விக்கு எந்த விதமான இடையூரும் ஏற்படாத வகையில் விசாரனை முடிவுக்கு கொண்டு வரப்படும். நீண்டகாலம் சேவையாற்றும் அதிகாரிகளுக்கு இடமாற்றம் வழங்கபடும். கல்வி அமைச்சினால் முன்னெடுக்கபடும் ஒழுக்காற்று விசாரணைகள் சுயாதினமாக இருக்கும்  அதன் முடிவுக்கு அமைய திர்மாணங்கள் எடுக்கப்படும்.

 தற்போது. நிர்வாகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கும் பிணக்குகள் கல்லூரியின் நலன் கருதி சுமூகமாக தீர்க்கப்படும். பொலிஸ் நிலையங்களில் முறைபாடு செய்யபட்ட முறைபாடுகள் சுமூகமாக தீர்க்கபடும் இந்த ஸ்ரீபாத கல்வியற் கல்லூரியின் பிரச்சனை ஒரு சமூகத்தின் பிரச்சனையாக இருக்கின்றது. 

எனவே இதற்கு ஒரு சுமூகமான திர்வு எட்டபட்டு கல்வியற் கல்லூரி எந்தவிதமான பிரச்சனைகளும் இன்றி இயங்க தேவையான அனைத்து விடயங்களும் பாராளுமன்றத்தின் கல்வி உயர்கல்வி மற்றும்  மனிதவள மேம்பாடு குழுவினால் முன்னெடுக்கும் என்று கூறினார்.