உத்தரிப்புக்களின் அல்பம்  நீதி - ஏக்கம் - கண்ணீர் எனும் தலைப்பிலான ஒளிப்படக் கண்காட்சியானது யாழ்.நுலகத்திற்கு எதிரிலுள்ள  முன்றலில் இன்று சனிக்கிழமை இடம்பெற்றது.

கடந்த இரண்டு வருடங்களாக வடக்கு, கிழக்கெங்கிலும் காணாமலாக்கப்பட்டவர்களின் உறவுகள் தொடர் போராட்டங்களை நடத்திவருகின்றமை யாவரும் அறிந்ததே.

அவர்களின் துயரத்தை ஒளிப்படங்கள் மூலம் ஆவணமாக்கிய ஊடகவியலாளர் கே.குமணன் முறைப்படுத்தப்பட்ட கண்காட்சியாக நடத்திவருகின்றார்.