வட மேற்கு கடற்படையினரால் ரோதைபாடு கடல் பகுதியில் மேற்கொண்ட ரோந்து நடவடிக்கையின் போது சட்டவிரோத மீன்பிடியில் ஈடுபட்ட ஐந்து பேர் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கைதுசெய்யப்பட்ட நபர்கள் கற்பிட்டி பகுதிகளில் வசிக்கின்ற 24, 29, 30, 36 மற்றும் 37 வயதானவர்களாக அடயாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.

கைதுசெய்யப்பட்ட நபர்கள் மற்றும் கைப்பற்றப்பட்ட டிங்கி படகு, இயந்திரம் மற்றும் பிடிக்கப்பட்ட 106 கிலோகிராம் மீன்கள் மேலதிக சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக புத்தளம் பிரதி மீன்வள பணிப்பாளர் அலுவலகத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.