(ஆர்.விதுஷா)

தொற்றாத நோயை முற்றிலும்  ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளின்  ஒரு புதிய அங்கமாக  தொலைபேசிகளினூடாக  கணக்கெடுப்பு  முறையொன்று அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளதாக  தொற்றா  நோய்களுக்கான  பணியகத்தின் சமூக வைத்திய ஆலோசகர் கபில பியசேன  தெரிவித்தார். 

இது தொடர்பில் மேலும் தெரிவித்த அவர்,

நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் பாரிய பங்களிப்பை செலுத்தும்  இளம் சமூகத்தினர் தொற்றாத நோய்களின் காரணமாக அதிகரித்த மட்டத்தில் உயிரிழக்கின்றமை ஆய்வுகளினூடாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

முறையான  சுகாதார பழக்கமின்மை, புகையிலை பாவனை, மதுபான பாவனை  மற்று முறையற்ற உணவுப்பழக்க வழக்கங்களின் காரணமாகவே  அதிகளவில்  தொற்றாத  நோய்கள் ஏற்படுகின்றன.  

இத்தகைய காரணிகளினால் , நாளொன்றிற்கு  4 தொடக்கம்  5  வரையான  இளம் வயதினர் உயிரிழக்க நேரிடுகின்றது.  அதனை கருத்தில்  கொண்டு  சுகாதார அமைச்சினால்,  தொற்றாத  நோய்களினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளோர் தொடர்பிலான கணக்கெடுப்புக்களை மேற்கொண்டு  தொற்றாத  நோயிலிருந்து  இளம் சமுதாயத்தினரை பாதுகாப்பதுடன்,  நாட்டிலிருந்து  தொற்றாத  நோயை முற்றிலும்  ஒழிப்பதற்கான  நடவடிக்கைகளின்  ஒரு புதிய அங்கமாக  தொலைபேசிகளினூடாக  கணக்கெடுப்பு  முறையொன்று அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளதாக  தொற்றாத  நோய்களுக்கான  பணியகத்தின் சமூக வைத்திய  ஆலோசகர்  கபில பியசேன  தெரிவித்தார்.