ஆசிய அரசியல் கட்சிகளின் செயளாலர் நாயகம் எதிர் கட்சி தலைவர் மஹிந்தராஜபக்ஷவை நேற்று பாராளுமன்றத்தின் எதிர்கட்சி தலைவர் அலுவலகத்தில் சந்தித்தார்.