அஜித் மானப்பெரும பிரதியமைச்சராக ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் இன்று பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் பிரதி அமைச்சராகவே அஜித் மானப்பெரும் பிரதியமைச்சராக பதவிப்பிரமாணம் செய்துகொண்டார்.

அஜித் மானப்பெரும இதற்கு முன்னர் சுற்றாடல்துறை பிரதி அமைச்சராக பணியாற்றியமை குறிப்பிடத்தக்கது.