பாகிஸ்தான் அணியின் இருபதுக்கு20  சர்வதேச கிரிக்கட் போட்டியின் புதிய தலைவராக சப்ராஸ் அஹமட் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இதனை உத்தியோகபூர்வமாக பாகிஸ்தான் கிரிக்கட் சபை இன்று  தெரிவித்துள்ளது.