காணா­மல்­போன மலே­சிய எம்.எச். 370 விமா­னத்­தி­னு­டை­யது என நம்­பப்­படும் சிதை­வுகள் மொரி­ஷி­யஸின் கிழக்­கே­யுள்ள தீவொன்றில் கரை­யொ­துங்­கி­ யு­ள்­ள­தாக தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கி­றது.

ரொட்­றி­குயஸ் தீவி­லுள்ள ஹோட்­ட­லொன்றில் தங்­கி­யி­ருந்­த­வர்கள் இந்த சிதைவைக் கண்­டு­பி­டித்து அது தொடர்பில் அதி­கா­ரி­க­ளுக்கு அறி­வித்­துள்­ளனர்.

மலே­சிய விமா­ன­சே­வைக் குச் சொந்­த­மான மேற்­படி போயிங் 777 விமா­ன­மானது 2014 ஆம் ஆண்டு 239 பேருடன் மாய­மா­னது.

இந்­நி­லையில் மௌரூக் எபொனி ஹோட்­டலில் தங்­கி­யி­ருந்த ஜீன் டொமி னிக் மற்றும் சுஸி விட்றி ஆகியோர் இந்த சிதைவைக் கண்­டு­ பி­டித்து அது தொடர் பில் பிராந்திய அதி­கா­ரி­க­ளுக்கு அறி­வித் ­துள்­ள­தாக தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கி­றது.

இதற்கு முன் மொஸாபிக் கடற்­கரைப் பிராந்­தி­ய­மொன்றில் கண்­டு­பி­டிக்­கப்பட்ட சிதை­வுகள் மலே­சிய எம்.எச். 370 விமா­னத்­துக்­கு­ரி­யன என அவுஸ்திரேலிய போக்குவரத்து அமைச்சர் டரென் செஸ்டர் கடந்த வாரமே உறுதிப்படுத்தியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.