புவியியல் தகவல் தொழில் நுட்பவியலாளர்கள் அமையத்தின்  7 ஆவது சர்வதேச மகாநாடு கடந்த நவம்பர் மாதம் 25 ஆம், 26 ஆம் திகதிகளில் பேராதனைப் பல்கலைக் கழகத்தில் இடம்பெற்றது. 

இந்தியாவின் பெங்களுர் பல்கலைக்கழக புவியியல், புவித்தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் (Bangalore University  Geography & Geoinformatics) அலுவலகத்தினை கொண்டு இயங்கும் புவியியல் தகவல் தொழில் நுட்பவியலாளர்கள் அமையத்தின் (Union of Geographic Information Technologists-UGIT) 7 ஆவது சர்வதேச மகாநாடு “புவி இடத்தொழில் நுட்பத்தினூடாக காலநிலை மாற்றம், அனர்த்தப் பாதிப்பினைக் குறைத்தல் பேண்தகு அபிவிருத்தி (Climate Change, Risk Reduction and Sustainable Development trough Geospatial Technologies) எனும் தொனிப்பொருளில் நவம்பர் 24-25, 2018 இல் பேராதனைப் பல்கலைக் கழகத்தில் இடம்பெற்றது. 

இந்நிகழ்வின் பிரதம அதிதியாக பேராதனைப் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் Prof. Upul B. Dissanayake, கௌரவ அதிதியாக இலங்கைக்கான இந்திய பிரதி உயர் ஸ்தானிகர்  His Excellency Mr. Dhirendra Singh, UGIT செயலர் பெங்களுர் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் Ashok D Hanjagi  என பலர் கலந்துகொணட நிலையில் இதன் போது  37 ஆய்வுக்கட்டுரைகள் படிக்கப்பட்டன.