(ஆர்.விதுஷா)

நாட்டை சர்வாதிகார  முறைமைக்கு இட்டுச்செல்லும் நிலையை தகர்த்து ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்டும் வரை எமது போராட்டம் தொடரும் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தலதா அத்துக்கோரல தெரிவித்தார்.

சிவில் சமூகங்கள், தொழிற்சங்கங்கள் மற்றும் மதகுருமார்கள் ஒன்றிணைந்து விஹாரமகாதேவி பூங்காவில் முன்னெடுத்து வரும் ஜனநாயகத்துக்கான சத்தியக் கிரக போரட்டத்தில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும்போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார்,

தற்போது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் நெருக்கடி நிலையிலிருந்து ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பதற்காகவே சத்தியாக்கிரக போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டுள்ளதாகவும் அவர் இதன்போது தெரிவித்தார்.