(எம்.டி. லூசியஸ்)

அரசாங்கத்தின் இடைக்கால வரவு செலவுத் திட்டம் அடுத்த வாரம் சமர்ப்பிக்கப்படும் என அமைச்சர் தயாசிறி ஜயசேகர தெரிவித்த போதும், இடைக்கால வரவு செலவு திட்டத்தை பாராளுமன்றில் சமர்ப்பிக்கும் திகதி குறித்து பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷவே தீர்மானிப்பார் என தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் வசந்த சேனாநாயக்க அரசாங்கத்தில் மீண்டும் இணைந்துகொண்டது போல் மேலும் பலர் எம்மோடு வந்து இணைந்துகொள்வார்கள் எனவும் குறிப்பிட்டனர்.

அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தில் இன்று நடைபெற்ற வாராந்த  அமைச்சரவை முடிவுகளை அறிவிக்கும்  செய்தியாளர் மாநாட்டிலேயே அவர்கள் இதனைத் தெரிவித்தனர்.