பாராளுமன்ற அமர்வுகள் பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு மத்தியில்  சற்று முன்னர் நான்காவது முறையாகவும் கூடியது.

இந்நிலையில் பாராளுமன்ற அமர்வுகளுக்காக மீண்டும் ஒன்று கூடியபோது பாராளுமன்ற அமர்வுகளை எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமை (23-11-2018) காலை 10.30 மணி வரை பிரதி சபாநாயகரால் ஒத்திவைக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில் இன்று காலை இடம்பெற்ற கட்சி தலைர்களின் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு அமையவே பாராளுமன்ற நடவடிக்கைகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.