புதிய பிர­தமர் மஹிந்த ராஜ­ப ­க் ஷ­ வுக்கு எதி­ராக  கடந்த புதன் மற்றும் வெள்ளிக்­கி­ழ­மை­களில் பாரா­ளு­மன்­றத்தில் கொண்டு வரப்­பட்ட   நம்­பிக்­கை­யில்லாப் பிரே­ரணை  மீது குரல் பதிவு மூல­மான வாக்­கெ­டுப்பு  சபா­நா­யகர் கரு ஜெய­சூ­ரி­ய­வினால்  மேற்­கொள்­ளப்­பட்டு  அப் பிரே­ரணை நிறை­வேற்­றப்­பட்­ட­தா­கவும்  அறி­விக்­கப்­பட்­டது.   

எனினும் , ஜனா­தி­பதி மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன, பிர­தமர் மஹிந்த ராஜ­பக்ஷ உள்­ளிட்ட ஆளும்­த­ரப்பு  குரல் மூல­மான  வாக்­கெ­டுப்பை ஏற்­றுக்­கொள்ள முடி­யா­தென  கூறி­யுள்­ளனர்.  

இந்­நி­லையில்  பாரா­ளு­மன்ற  நிலை­யியல் கட்­ட­ளை­களில்  குரல் மூல­மான   வாக்­கெ­டுப்பு தொடர்பில் கூறப்­பட்­டுள்ள  முக்­கிய  விட­யங்கள் இது சம்­பந்­த­மான  விளக்கம் உள்­ளது. 

அதாவது பாரா­ளு­மன்ற நிலை­யியல் கட்­ட­ளை­களில்   47,47(1) ஆம் சரத்­துக்­களில்  சபா­நா­ய­க­ரினால்  கேள்வி கேட்­கப்­பட வேண்டும்.  அதன் போது  உறுப்­பி­னர்­களால்  ஆமோ­தித்தல்  அல்­லது நிரா­க­ரித்தல்  என்­பது   குரல்  மூல­மாக வெளிப்­ப­டுத்­தப்­படும்  அதனை வாக்­கு­க­ளாகப் பெற்றுக் கொண்டு சபா­நா­ய­க­ரினால்  பெறு­பே­றுகள்  தெரி­விக்­கப்­படும்.  

 நிலை­யியல் கட்­டளை  47 இல்  தெரி­விக்­கப்­பட்­டி­ருப்­பதன் பிர­காரம்   ஏதா­வது ஒரு உறுப்­பினர்  பெயரின் அடிப்படையில்  வாக்களிக்க வேண்டுமென கேட்டுக் கொண்டால் சபாநாயகர்  அதற்கு இடமளிக்க  வேண்டும் என்பதாகும். 2011 ஜூன் 21 ஆம்  திகதி  ஹன்சார்ட்  அறிக்கை 1523  ஆம் பக்கத்தில்  இவ்விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.