நியூசிலாந்து மற்றும் பாகிஸ்தான் மோதும் சூப்பர் 10 சுற்றில் நாணயச்சுழற்சியில்வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் துடுப்பெடுத்தாட தீர்மாணம்