நீர் வழங்கள் மற்றும் நகர திட்டமிடல் அமைச்சராக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.எல்.எ.எம் இஸ்புல்ஹா சத்தியபிரமானம் செய்துக்கொண்டுள்ளார்.ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் சத்தியப் பிரமாணம் செய்துகொண்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடகம் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.