கிளிநொச்சி குளத்திற்கு அருகாமையில் உள்ள குடியிருப்புக்கருகில் அச்சுறுத்திய முதலை வன ஜீவராசிகள் திணைக்களத்திடம் பாதுகாப்பாக ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

 நள்ளிரவு மக்கள் குடியிருப்புக்களை நோக்கி நகர்ந்த  முதலை, வீட்டில் வாழ்வாதாரத்திற்காக வளர்க்கப்பட்ட கோழிகளை உட்கொண்டுள்ளதுடன், குடியிருப்பாளர்களையும் அச்சுறுத்தியுள்ளது. 

முதலையை நீண்ட முயற்சியின் பின்னர் பிடித்து வனஜீவராசிகள் திணைக்களத்தினரிடம் ஓப்படைத்துள்ளனர்.

வெள்ளத்தில் முதலை குடியிருப்புக்களுக்குள் சென்றிருக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.