அமைச்சர் தினேஸ் குணவர்தன, பாராளுமன்ற சபை முதல்வராக தனது கடமைகளை இன்று பொறுப்பேற்றார். 

பாராளுமன்றத்தின் புதிய சபை முதல்வராக அமைச்சர் தினேஸ் குணவர்தன பொறுப்பேற்கும் நிகழ்வு பாராளுமன்ற வளாகத்திலுள்ள சபைமுதல்வர் காரியாலயத்தில் இடம்பெற்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.