பெண்­களில் ஏற்­ப­டக்­கூ­டிய புற்­று நோய்கள் பல உள்­ளன.அதில் மார்­பக புற்­றுநோய், கர்ப்­பப்பை வாசல் புற்­றுநோய், சூல­கப்­புற்று நோய் என பல வகைகள் உள்­ளன. இதில் சூல­கப்­புற்று நோய் என்­பது கிட்­டத்­தட்ட நடுத்­த­ர­ வயதில் சூல­கங்­களில் ஏற்­ப­டக்­கூ­டியது. மற்­றைய உறுப்­புக்­களில் ஏற்­ப­டக்­கூ­டிய புற்று நோய்கள் போல் இல்­லாது சூல­கப்­புற்று நோய் எவ்­வித நோய் அறி­கு­றி­க­ளையும் காட்­டாது அமை­தி­யாக உரு­வெ­டுத்து வள­ரக்­கூடி­யது.

ஆகையால், சூல­கப்­புற்று நோயை கண்­ட­றியும் போது சற்று தாம­த­மா­கிய பர­விய நிலை­யாக இருக்­கலாம். இதனால் இதற்கு சிகிச்­சைகள் வழங்கும் போது அதா­வது சத்­திர சிகிச்­சை­யாக இருந்­தாலும் சரி ஊசிகள் மூல­மான சிகிச்­சை­க­ளாக இருந்­தாலும் சரி எதிர்பார்த்த வெற்­றியை கொடுக்­காமல் விடலாம். சூல­கப்­புற்று நோய்களின் மிக ஆரம்ப நிலையை கண்­ட­றி­வது சிறந்த வெற்­றி­க­ர­மான சிகிச்­சையை வழங்க உதவும். இதன் மூலம் நோய் ஏற்­பட்ட பெண்­களும் நோயி­லி­ருந்து முற்­றாக விடு­ப­டக்­கூ­டி­ய­தாக உள்­ளது.

சூல­கப்­புற்று நோய்­களை ஆரம்­பத்தில் கண்­ட­றிய என்ன வழி?

சூல­கங்­களில் புற்று நோய்கள் வர­மு­டியும் என்ற விழிப்­பு­ணர்வு முதலில் இருக்க வேண்டும். அடுத்­த­தாக இவ்­வா­றான புற்று நோய்கள் அவர்­க­ளது பரம்­ப­ரையில் அதிலும் தாய்­வழி உற­வுகள் சகோ­த­ரி­களில் இருந்­துள்­ளதா என்ற விபரம் தேவைப்­படும். இவ்­வா­றான பரம்­பரை தன்மை கொண்­ட­வர்கள் சற்று முற்­கூட்­டியே பரி­சோ­த­னை­களை ஒழுங்­காக செய்ய வேண்டும்.

பரி­சோ­த­னைகள் என்று வரும்­போது சாதா­ரண ஸ்கேன் மற்றும் TV ஸ்கேன் என்­ப­னவும் இரத்­தப்­ப­ரி­சோ­த­னை­யான CA – 125 என்ற பரி­சோ­த­னையும் கட்­டா­ய­மாக செய்ய வேண்டும். இதில் ஆரம்ப நிலைகள் ஓர­ளவு சந்­தே­கப்­பட உதவும்.

அத்­துடன் தேவை ஏற்­படின் 3 மாதங்­களின் பின் மறு­ப­டியும் பரி­சோ­த­னைகள் செய்ய வேண்டும். மிகவும் நுணுக்­க­மான தெளி­வான விப­ரங்களை அறிய வேண்­டு­மாயின் CT செய்து அறிய முடியும்.

சூலகப் புற்று நோயின் ஆரம்ப நோய் அறி­கு­றிகள் எவை?

சூல­கப்­புற்று நோய் ஆரம்­பிக்­கும்­போது நோய் அறி­கு­றிகள் எதுவும் காட்­டு­வ­தில்லை. இதனால் தான் ஆரம்ப நிலைகள் கண்­ட­றி­யாமல் விடப்­ப­டு­கின்­றது.

அத்­துடன் ஆரம்ப நிலையின் அறி­கு­றி­யாக சில­வேளை வாந்தி, சாப்­பாட்டில் மனம் இல்­லாத தன்மை, சமி­பாடு அற்ற தன்மை என்­பன தோன்றும் போது பலரும் சாதா­ரண குடல் அல்சர் அதா­வது குடல்புண் என நினைத்து முக்­கி­யத்­து­வப்­ப­டுத்­தாமல் விடு­வது வழக்கம். அத்­துடன் சூல­கப்­புற்று நோய் வரும்­போது மாத­விடாய் போக்கில் பெரி­த­ளவில் மாற்றம் ஏற்­ப­டு­வ­தில்லை. இவ்­வா­றான கார­ணங்­க­ளினால் சூலகப் புற்­றுநோயின் ஆரம்ப நிலைகள் விடு­பட்டு போகின்­றது.

சூலகப் புற்று நோய்கள் நன்கு வளர்ந்த பின் ஏற்­படும் நோய் அறி­கு­றிகள் எவை?

சூலகப் புற்று நோய்கள் நன்கு வளர்ந்த பின்னர் அடி­வ­யிற்றில் வீக்கம் போல் வரு­வ­துடன் வயிறு பருத்துக் காணப்­படும். அத்­துடன் ஸ்கேன் பரி­சோ­தனை செய்­யும்­போது இவ்­வா­றான வீக்­கத்தை சூல­கக்­கட்டி என உறு­திப்­ப­டுத்த முடியும். அத்­துடன் CA- 125 இரத்­தத்தில் சோதித்து பார்க்­கும்­போது மிகவும் அதி­க­மாக இருக்கும். இந்­நி­லையில் இந்­நோயை உறு­திப்­ப­டுத்­தக்­கூ­டி­ய­தாக உள்­ளது.

சூல­கக்­கட்­டிகள் அல்­லது ஓவ­ரியன் சிஸ்ற் எல்­லாமே சூல­கப்­புற்று நோயா­குமா?

ஓவ­ரியன் சிஸ்ரில் பல வகைகள் உள்­ளன. நீர்க்­கட்­டிகள், இரத்­தக்­கட்­டிகள், சொக்­கிலேட் சொஸ்ற் போன்ற பல புற்று நோய் இல்­லாத கட்­டிகள் உள்­ளன. இவை புற்று நோய்­க­ளாக மாறப்­போ­வ­தில்லை. ஒரு சில வகைக்­கட்­டிகள் மட்­டுமே புற்று நோய் தன்­மையை கொண்­டி­ருக்கும். எனவே சூல­கக்­கட்­டிகள் அல்­லது ஓவ­ரியன் சிஸ்ற் என்­ற­வுடன் புற்­றுநோய் என்று நினைக்க வேண்டாம்.

சூல­கப்­புற்று நோய்­க­ளுக்கு சிகிச்­சைகள் எவ்­வாறு வழங்­கப்­படும்?

சூல­கப்­புற்று நோய் என சந்­தே­கப்­படும் போது சத்­திர சிகிச்­சையே மேற்­கொள்ள வேண்டும். அதா­வது வயிற்றில் செய்­யப்­படும் சத்­திர சிகிச்­சையின் போது உள் நிலவ­ரங்கள் விரி­வாக ஆரா­யப்­படும். இதன் போது கட்டி எந்தளவு பருமன் உடை­யது? மற்­றைய உறுப்­பு­க­ளுக்கு பரவி உள்­ளதா ? மற்றும் மற்­றைய சூல­கமும் பாதிக்­கப்­பட்­டுள்­ளதா என அறி­யப்­படும். இதற்­கேற்ப சூல­கமும் கர்ப்­பப்­பையும் மற்­றைய பாதிக்­கப்­பட்ட இழை­யங்­களும் சேர்த்து அகற்­றப்­படும்.

சில­வே­ளை­களில் நோய் ஆரம்ப நிலையில் இருப்பின் பெண்ணின் வயது குறை­வாக இருந்தால் பாதிக்­கப்­பட்ட சூலகம் மட்டும் அகற்­றப்­பட்டு கர்ப்­பப்பை தங்க விடப்­படும். இவ்­வாறு அகற்­றப்­பட்ட இழை­யங்கள் யாவும் பரி­சோ­த­னைக்கு அனுப்­பப்­படும்.

பரி­சோ­தனைப் பெறு­பே­று­களை பார்த்து மேல­திக சிகிச்சை திட்­ட­மி­டப்­படும். அதா­வது புற்றுநோய் எதிர்ப்பு ஊசிகள் தொடர்ந்து ஆறு மாத காலம் வழங்­கப்­படும்.

இதன் போது புற்று நோய்­க­ளுக்­கான சரி­யான சிகிச்சை கிடைக்­கப்­பெ­று­கின்­றது.

சிகிச்சை எந்த அள­வுக்கு வெற்றி தரு­கின்­றது?

சத்­திர சிகிச்சை செய்­தாலும் ஊசி மருந்­துகள் வழங்­கி­னாலும் புற்று நோய் எந்த ளவுக்கு மற்றைய இடங்களுக்கு பரவியுள்ளது என்பதனை பொறுத்து சிகிச்சை வெற்றி தரும்.

நோய் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும் போது சிறந்த வெற்றியையும் சற்று பிந்திய நிலையில் இருந்தால் சற்று குறைவான வெற்றியையும் சிகிச்சைகள் தருகின்றன. எனவே சூலகக் கட்டி நோயை ஆரம்பத்தில் கண்டறிவதே சிறந்த சிகிச்சையை வழங்கி சிறந்த பயனை தர வழிவகுக்கும்.

ஆகையால் சூலகக்கட்டிகள் சூலகப்புற்று நோய்கள் தொடர்பான சரியான புரிந்துணர்வு அவசியம்.