அமெரிக்க டொலர் ஒன்றிற்கான விற்பனை மற்றும் கொள்வனவின் பெறுமதிப்படி இலங்கை ரூபா மேலும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றிற்கான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி அண்மைக்காலமாக தொடர்ந்து வீழ்ச்சியடைந்து செல்கின்ற நிலையில், அமெரிக்க டொலர் ஒன்றுக்கான இன்றைய விற்பனை  விலை  173.38 ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது