நாலக டி சில்வாவை பதவியில் இருந்து நீக்குவதற்கு பொலிஸ் ஆணைக்குழு அனுமதியளித்துள்ளது.

பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் நாலக டி சில்வாவை சேவையிலிருந்து  பணி நீக்கம் செய்யுமாறு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.

குறித்த பணிநீக்கமானது உடனடியாக அமுலுக்கு வரவேண்டுமென பொலிஸ் ஆணைக்குழுவுக்கு சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சர் பரிந்துரை செய்திருந்ததார்.

இந்நிலையில் பிரதிப் பொலிஸ் மா அதிபர் நாலக டி சில்வாவை பதவியில் இருந்து நீக்குவதற்கு பொலிஸ் ஆணைக்குழு அனுமதியளித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.