பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேசத்தின் அபிவிருத்திக்காக நூறு மில்லியன் ரூபா நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சி.சிறிதரன் தெரிவித்துள்ளார்.கடந்த சனிக்கிழமை பளை நகரப்பகுதியில் இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பிலேயே இதை குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும் அவர் குறிப்பிடுகையில்.போரினால் பதிக்கப்பட்ட பச்சிலைப்பள்ளி  பிரதேசத்தின் அபிவிருத்தியில் மிகவும் அக்கறையுடன் செயற்படுவதாகவும் தெரிவித்த அதே வேளை கம்பரலிய வேலைத்திட்டத்தின் மூலம் பிரதேச சபையின் தவிசாளருடன் கலந்துரையாடி  பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேச சபைக்கு ஒன்பது வீதி புனரமைப்பதற்கு 180 மில்லியன் ரூபாயும் பொதுச்சந்தை புனரமைப்புக்கு 1 மில்லியன் ரூபாயும் ஆலயங்கள் புனரமைப்புக்கு 01 மில்லியன் ரூபாயும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.