(நா.தினுஷா) 

புதிய பயங்கரவாத தடைச் சட்டம் அமுல்படுத்தப்படுமானால் ஒருபோதும் அது நாட்டின் சமாதானத்திற்கு பாதிப்பாக அமையாது என பிரதியமைச்சர் அஜித் மான்னப்பெரும தெரிவித்தார்.

மேலும் அடிப்படைவாதிகளிடமிருந்து நாட்டின் சமாதானத்தை பாதுகாக்க வேண்டுமானால் பயங்கரவாத தடைச் சட்டம் நாட்டுக்கு தேவையாகும்.

அத்துடன் அரசியல் கைதிகள் விவகாரம் தொடர்பில் பாராளுமன்ற ஊழல் எதிர்ப்பு குழுவுக்கு முறைப்பாடுகள் கிடைக்குமானால் அவர்களுக்கான நியாயமான தீர்வுகளைப் பெற்றுக்கொடுப்போம் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.