பொது எதிரணியின் “மக்கள் பலம் கொழும்புக்கு” பேரணியில் கொழும்பு புறக்கோட்டை அரசமர சந்தியில்  சற்றுமுன்னர் களமிறங்கியுள்ளார் கதாநாயகரான முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ