நிறைவேற்று அதிகார ஜனாதிபதி முறைமையை நீக்குவதற்கான 20 ஆவது அரசியல் அமைப்பு திருத்த சட்டமூலம் பாராளுமன்றத்தில் இன்று சமர்ப்பிப்பு.

ஜே.வி.பி யினால் கொண்டுவரப்பட்ட இச்சட்டமூலத்தை ஜே.வியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினரான விஜித ஹேரத் சமர்ப்பித்துள்ளமை குறிப்பிடதக்கது.