வவுனியாவில் இயங்கிவரும் அடிப்படை ஊடகக் கல்லூரி மாணவர்கள் கல்விச் சுற்றுலாவொன்றை மேற்கொண்டு ஏக்கலயில் அமைந்துள்ள வீரகேசரியின் காரியாலயத்தை பார்வையிட்டனர்.

குறித்த மாணவர்களின் கல்விச் சுற்றுலாவானது ஏக்கலயில் அமைந்துள்ள வீரகேசரி பத்தரிகை நிறுவனத்தின்  அச்சு இயந்திரப் பகுதி மற்றும் இணையத்தள செய்திப் பிரிவினை (Digital Media ) யும் பார்வையிட்டு சென்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

கனேடிய உலகப் பல்கலைக்கழகத்தின் (WUSC) நிதியனுசரணையுடன் பெண்களை வலுப்படுத்தும் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் சுமார் 45 பெண்களுக்கு ஊடக மற்றும் தலைமைத்துவப் பயிற்சிகளை அடிப்படை ஊடகக் கல்லூரி  வழங்கிவருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.