இராணுவ பிரிகேடியர்கள் ஐந்து பேர் மேஜர் ஜெனரல் தரத்துக்கும் லெப்டிணன்ட் கொமாண்டர்கள் 25 பேர் கொமாண்டர்களாகவும் பதவி உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக இராணுவ ஊடகம் தெரிவித்துள்ளது.