பேராதனை பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்தின் செயற்பாடுகளுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் நடவடிக்கைகளை மாணவர்கள் தொடர்ந்தும் மேற்கொண்டால் பல்கலையில் உள்ள சலக பீடங்களினதும் கற்றல் நடவடிக்கைகள் உடனடியாக கைவிடப்படும் என பல்கலைக்கழக உபவேந்தர் உபுல் திஸாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

அத்துடன் பல்கலைக்கழகத்தின் நிர்வாகத்துக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் சகல மாணவர்கள் மீதும் ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.