(எம்.சி.நஜிமுதீன்)

அரசாங்க மற்றும் அரச அனுமதி பெற்ற சிங்கள, தமிழ் மொழி மூலமான பாடசாலைகளின் இரண்டாவது தவணை எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் 03 ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமையுடன் நிறைவடையவுள்ளதனால் அன்றை தினம் பாடசலைகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது. 

எனவே மூன்றாம் தவணை கல்வி நடவடிக்கைகளுக்காக எதிர்வரும் செப்டெம்பர் மாதம் 03 ஆம் திகதி திங்கட்கிழமை பாடசாலைகள் மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.