இயற்கையில் நிகழும் சில சம்பவங்கள் மனிதர்களை பிரமிக்க வைக்கின்றன. அவ்வாறான ஒரு சம்பவம் கம்போடியாவில் பதிவாகியுள்ளது.

அதாவது யானை முகத்தை கொண்ட பன்றி குட்டியொன்று கம்போடியாவில் பிறந்துள்ளது.

இவ்வாறு அதிசய உருவத்துடன் பிறந்திருக்கும் யானைக் குட்டியை பார்ப்பதற்கு பலரும் வருகைத்தருகின்றனர்.

அபூர்வ பிறப்பான இந்த பன்றி குட்டிக்கு உணவுண்ண வாயில்லாதலால் பிறந்து 2 மணித்தியாலத்தில் மரணித்துவிட்டது.